„Praca miesiąca” marzec 2015

Komisja złożona z plastyków – nauczycieli Liceum Plastycznego, spośród prac zgłoszonych do konkursu na marzec przyznała tytuł „Praca miesiąca” obrazowi Karoliny Kaszubskiej – uczennicy II klasy naszej szkoły.

Nagrodą w tym miesiącu był zestaw farb olejnych.

tekst i foto – Adam Gudajczyk