„Praca miesiąca” marzec 2016

Komisja złożona z plastyków – nauczycieli Liceum Plastycznego, spośród prac zgłoszonych do konkursu w marcu, przyznała tytuł „Praca miesiąca” pracy Alicji Domańskiej – uczennicy I klasy naszej szkoły (nauczyciel – Joanna Trzcińska).

 

 

Nagrodą w tym miesiącu był zestaw farb olejnych.

tekst i foto – Adam Gudajczyk