„Praca miesiąca” październik 2013

2013-10-30

Komisja złożona z plastyków – nauczycieli Liceum Plastycznego, spośród prac zgłoszonych do konkursu w październiku, przyznała tytuł “Praca miesiąca” rysunkowi Ewy Kraty – uczennicy II klasy naszej szkoły.
Nagrodą dla zwycięzcy w tym miesiącu był album dzieł Rembrandta van Rijn – holenderskiego malarza, rysownika i grafika żyjącego w XVII wieku.

Prace na konkurs prosimy składać do 20 dnia miesiąca (od września do maja) nauczycielom Rysunku i malarstwa.

tekst – Adam Gudajczyk
foto. – Marcin Grabia

→ regulamin konkursu „Praca Miesiąca”