„Praca miesiąca” październik 2014

Komisja złożona z plastyków – nauczycieli Liceum Plastycznego, spośród prac zgłoszonych do konkursu na październik przyznała tytuł „Praca miesiąca” akwareli Natalii Grali – uczennicy III klasy naszej szkoły.

 

Nagrodą w tym miesiącu był zestaw farb olejnych.

tekst i foto – Adam Gudajczyk