„Praca miesiąca” październik 2015

Komisja złożona z plastyków – nauczycieli Liceum Plastycznego, spośród prac zgłoszonych do konkursu na październik, przyznała tytuł „Praca miesiąca” rysunkowi Laury Jerzak – uczennicy IV klasy naszej szkoły (nauczyciel – Marzena Sroczyńska-Gudajczyk).

 

Nagrodą w tym miesiącu był zestaw farb olejnych.

tekst i foto – Adam Gudajczyk