„Praca miesiąca” styczeń 2014

2014-02-13

Komisja złożona z plastyków – nauczycieli Liceum Plastycznego, spośród prac zgłoszonych do konkursu na styczeń, przyznała tytuł „Praca miesiąca” pracy malarskiej Pauliny Żuk – uczennicy IV klasy naszej szkoły.

Nagrodą w tym miesiącu był zestaw farb olejnych.

tekst – Adam Gudajczyk
foto – Marcin Grabia i Adam Gudajczyk

→ regulamin konkursu „Praca Miesiąca”