„Praca miesiąca” styczeń 2015

Komisja złożona z plastyków – nauczycieli Liceum Plastycznego, spośród prac zgłoszonych do konkursu na styczeń przyznała tytuł „Praca miesiąca” martwej naturze Ewy Kraty – uczennicy III klasy naszej szkoły (nauczyciel – Marzena Sroczyńska-Gudajczyk) .

 

Nagrodą w tym miesiącu był zestaw farb olejnych.

tekst i foto – Adam Gudajczyk