„Praca miesiąca” styczeń 2016

Komisja złożona z plastyków – nauczycieli Liceum Plastycznego, spośród prac zgłoszonych na styczeń, przyznała tytuł „Praca miesiąca” autoportretowi Dominiki Siemińskiej – uczennicy II klasy naszej szkoły (nauczyciel – Joanna Trzcińska).

 

Nagrodą w tym miesiącu był zestaw farb olejnych.

tekst i foto – Adam Gudajczyk