„Praca miesiąca” wrzesień 2014

Komisja złożona z plastyków – nauczycieli Liceum Plastycznego, spośród prac zgłoszonych do konkursu na wrzesień przyznała tytuł „Praca miesiąca” rysunkowi Mateusza Wagana – ucznia II klasy naszej szkoły (nauczyciel – Marzena Sroczyńska-Gudajczyk).

Nagrodą w tym miesiącu był zestaw farb olejnych.

tekst i foto – Adam Gudajczyk