„Praca miesiąca” wrzesień 2015

Komisja złożona z plastyków – nauczycieli Liceum Plastycznego, spośród prac zgłoszonych do konkursu na wrzesień przyznała tytuł „Praca miesiąca” obrazowi Karoliny Kaszubskiej – uczennicy III klasy naszej szkoły (nauczyciel – Joanna Trzcińska).

 

Nagrodą w tym miesiącu był zestaw farb olejnych.

tekst i foto – Adam Gudajczyk