Prezentacje muzyczno – plastyczne „Fortepian w twórczości Mozarta i sztukach plastycznych”

11 marca 2016 r. w naszym liceum odbyły się już czwarte prezentacje muzyczno-plastyczne, zorganizowane przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. w Zduńskiej Woli i naszą szkołę – Liceum Plastyczne im. K. Kobro w Zduńskiej Woli.
Tegoroczne prezentacje muzyczno-plastyczne zatytułowane „Fortepian w twórczości Mozarta i sztukach plastycznych” zrealizowane zostały w ramach prowadzonego w naszym liceum Projektu FORTEPIAN.
Podczas prezentacji nastąpiło uroczyste podsumowanie Regionalnego Konkursu Plastycznego o dwóch tytułach „Portret Mozarta” i „Fortepian – król instrumentów muzycznych” , otwarcie wystawy oraz wręczenie laureatom nagród i wyróżnień.
Konkurs objęli honorowym patronatem oraz ufundowali nagrody:
Prezydent Miasta Zduńska Wola, Starosta Zduńskowolski, Wójt Gminy Zduńska Wola, Dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, Kierownik Kina Ratusz w Zduńskiej Woli, Dyrektor Liceum Plastycznego im. K. Kobro w Zduńskiej Woli.

→ Protokół z posiedzenia Jury Regionalnego Konkursu Plastycznego „Portret Mozarta”, „Fortepian – król instrumentów muzycznych”

Nagrody i wyróżnienia wręczyli: Pan Władysław Piotrowski – Dyrektor Biura Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Zduńska Wola, Pani Anna Szubert – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, Pani Emilia Gorąca – Kierownik Kina „Ratusz” w Zduńskiej Woli, Pan Tomasz Polkowski – Dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, Pan Marian Olejniczak – Dyrektor Liceum Plastycznego im. K. Kobro w Zduńskiej Woli.

Tematyka konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem, do konkursu zgłoszonych zostało aż 86 prac z 18 szkół gimnazjalnych i jednej artystycznej placówki pozaszkolnej.
Różnorodne rozwiązania kompozycyjne, bogactwo wykorzystania technik plastycznych świadczą o fascynacji młodych artystów postacią Mozarta i motywem fortepianu.
To dzięki dobremu przygotowaniu przez nauczycieli swych utalentowanych uczniów, powstała tak wspaniała kolekcja prac. Prace prezentowane są w Galerii „Na rogu” Liceum Plastycznego.
Prawdziwą ucztą dla melomanów był tego dnia koncert uczniów, absolwentów
i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Zduńskiej Woli.
Część muzyczną prezentacji poprowadziła p. Małgorzata Józefowicz – nauczyciel klasy fortepianu. Dzieła malarskie, graficzne, instalacje różnych artystów, zaprezentowała
p. Marzena Sroczyńska-Gudajczyk.
Młodzi muzycy wspaniale wykonali utwory nie tylko z repertuaru mozartowskiego.

Muzycy:

• Anna Gudajczyk (fortepian), nauczyciel prowadzący: Małgorzata Józefowicz
• Szymon Drabiński (fortepian) – absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Zduńskiej Woli, obecnie uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie, nauczyciel prowadzący: prof. Karol Radziwonowicz
• Michał Adrjanowicz (forepian), nauczyciel prowadzący: Ewa Wlazło
• Duet: Nikodem Turkiewicz (flet), nauczyciel prowadzący: prowadzący: Emilia Karbowiak, Jan Szczepanik (fortepian), nauczyciel prowadzący: prowadzący: Emilia Karbowiak
• Trio skrzypcowe: Hanna Józefowicz, Piotr Lasota, Michał Tomski,
nauczyciel prowadzący: Małgorzata Mazurek
• Joanna Deka (flet) nauczyciel prowadzący: Anna Węglarska
• Barbara Józefowicz (altówka) – absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st., obecnie studentka Akademii Muzycznej w Poznaniu, akompaniament: Ewa Wlazło – nauczyciel klasy fortepianu
Niniejsze wydarzenie artystyczne wpisało się w 260. rocznicę urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta, obchodzoną w roku obecnym.

W tym dniu, licznie przybyli goście mogli zwiedzić szkołę, zapoznając się ze specyfiką poszczególnych pracowni.
Liceum Plastyczne im. K. Kobro w Zduńskiej Woli i Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zduńskiej Woli składają podziękowania:
• Uczniom szkół gimnazjalnych – Uczestnikom Regionalnego Konkursu Plastycznego „Portret Mozarta”, „Fortepian-król instrumentów muzycznych”, Nauczycielom – opiekunom,
• Panu Piotrowi Niedźwieckiemu – Prezydentowi Miasta Zduńska Wola,
• Panu Wojciechowi Rychlikowi – Staroście Zduńskowolskiemu,
• Panu Henrykowi Staniucha – Wójtowi Gminy Zduńska Wola,
• Pani Emilii Gorącej – Kierownikowi Kina „Ratusz” w Zduńskiej Woli,
• Panu Tomaszowi Polkowskiemu – Dyrektorowi Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola,
• Pani Małgorzacie Bartos i Zespołowi Redakcyjnemu Telewizji Kablowej “ZW Media”,
• Panu Sławomirowi Cybulskiemu i Zespołowi Redakcyjnemu Regionalnej Telewizji Internetowej „Centrum”,
• Panu Andrzejowi Adamczewskiemu i Zespołowi Redakcyjnemu “Dziennika Łódzkiego”, „Nasz Tygodnik”, „Nad Wartą”, Tygodnik „Extra”,
• Pani Elżbiecie Sośnickiej i Zespołowi Redakcyjnemu “Rozgłośni Regionalnej Nasze Radio 104,7 FM”,

 

 

komisarz konkursu – Marzena Sroczyńska-Gudajczyk
foto – Adam Gudajczyk,
Marzena Sroczyńska-Gudajczyk