Prezentacje muzyczno-plastyczne „Wokół włoskiej muzyki i malarstwa” oraz podsumowanie konkursu „Maska wenecka z motywem fortepianu”, „Wenecja z motywem fortepianu”

13 lutego 2018 r. w naszym liceum odbyły się już VII Prezentacje muzyczno-plastyczne, zorganizowane przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. w Zduńskiej Woli i naszą szkołę – Liceum Plastyczne im. K. Kobro w Zduńskiej Woli.
Tegoroczne prezentacje muzyczno-plastyczne zatytułowane „Wokół włoskiej muzyki i malarstwa” zrealizowane zostały w ramach Projektu FORTEPIAN.
Podczas prezentacji nastąpiło uroczyste podsumowanie Regionalnego Konkursu Plastycznego o dwóch tytułach „Maska wenecka z motywem fortepianu” i „Wenecja z motywem fortepianu” , otwarcie wystawy pokonkursowej, wręczenie laureatom nagród i wyróżnień.

Konkurs objęli honorowym patronatem oraz ufundowali nagrody:
Prezydent Miasta Zduńska Wola, Starosta Zduńskowolski, Wójt Gminy Zduńska Wola, Dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, Kierownik Kina Ratusz w Zduńskiej Woli, Dyrektor Liceum Plastycznego im. K. Kobro w Zduńskiej.
Patronat medialny nad Konkursem sprawowali:
Telewizja Kablowa “ZW Media”, “Rozgłośnia Regionalna „Nasze Radio 104,7 FM”, Telewizja Internetowa „Centrum”, “Dziennik Łódzki”, „Nasz Tygodnik”, „Nad Wartą”.

→ protokół konkursu

Uroczystość otworzyła Pani Bogumiła Werner – dyrektor Liceum Plastycznego.
Nagrody i wyróżnienia wręczyli: Pan Władysław Piotrowski – dyrektor Biura Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Zduńska Wola, Pani Monika Wojtczuk – naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, Pani Karolina Tłokińska – kierownik referatu promocji Urzędu Gminy Zduńska Wola, Pani Emilia Gorąca – kierownik Kina „Ratusz” w Zduńskiej Woli (wyróżnienia w imieniu wręczyła Pani Bogumiła Werner), Pan Tomasz Polkowski – dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, Pani Bogumiła Werner – dyrektor Liceum Plastycznego im. K. Kobro w Zduńskiej Woli. Nagrody i wyróżnienia przekazała również p. Marzena Sroczyńska-Gudajczyk – komisarz konkursu.

Tematyka konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem. Do konkursu zgłoszonych zostało aż 92 prac z 18 placówek: szkół i dwóch artystycznych placówek pozaszkolnych.
Różnorodne rozwiązania kompozycyjne, bogactwo wykorzystania technik plastycznych świadczą o dużej wrażliwości młodych twórców i potrzebie wypowiedzi artystycznej. Niewątpliwie, to dzięki dobremu przygotowaniu przez nauczycieli swych utalentowanych uczniów, powstała tak wspaniała kolekcja prac. Prace zaprezentowane zostały w Galerii „Na rogu” Liceum Plastycznego.

Prawdziwą ucztą dla melomanów był tego dnia koncert uczniów, absolwentów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Zduńskiej Woli.
Część muzyczną prezentacji poprowadziła Pani Małgorzata Józefowicz – Kierownik sekcji instrumentów klawiszowych i nauczyciel klasy fortepianu PSM w Zduńskiej Woli.

Historię Wenecji i dzieła malarskie wybranych artystów związanych z Wenecją zaprezentowała p. Marzena Sroczyńska-Gudajczyk.

Młodzi muzycy wspaniale wykonali utwory nie tylko z repertuaru muzyki włoskiej.
Artyści – muzycy:
1. Karolina Barasińska, Noemi Sowała, kl. śpiewu Pauliny Gocałek, przy fortepianie p. Sławomir Beśko
2. Anna Gudajczyk, kl. fortepianu p. Małgorzaty Józefowicz
3. Jan Grabiński i Jan Szczepanik – duet fortepianowy, przygotowanie p. Ewa Wlazło
4. Michał Tomski kl. skrzypiec Ewy Pławskiej, przy fortepianie p. Jarosław Niciejewski
5. Małgorzata Mroziak, kl. fletu p. Anny Węglarskiej, przy fortepianie p. Dominik Mac
6. Jakub Drabiński, kl. fortepianu p. Rafała Nicze i Szymon Drabiński, kl. fortepianu prof. Karola Radziwonowicza OSM im. Z. Brzeskiego w Warszawie
7. Małgorzata Mroziak – flet, Izabela Cieślarek – wiolonczela, Weronika Pawlikowska – przy fortepianie, przygotowanie – p. Rafał Nicze
8. Zofia Michałowicz i p. Ewa Wlazło – duet fortepianowy
9. Piotr Lasota kl. skrzypiec p. Małgorzaty Mazurek, przy fortepianie p. Sławomir Beśko

 

W ramach prezentacji otwarto także wystawę prac uczniów naszego liceum pt. „Fortepian w Wenecji”, powstałych w pracowni rysunku i malarstwa pod kierunkiem p. Marzeny Sroczyńskiej-Gudajczyk. Młodzież zorganizowała również pokaz, podczas którego zaprezentowała stroje i maski z motywem fortepianu, powstałe pod kierunkiem nauczycieli: p. Ewy Kubalańcy, p. Elżbiety Woźniak, p. Darii Rutkowskiej-Siudy w pracowni Projektowania ubioru.

Społeczność Liceum Plastyczne im. K. Kobro w Zduńskiej Woli składa podziękowania:

• Uczniom szkół gimnazjalnych – Uczestnikom Regionalnego Konkursu Plastycznego „Portret Mozarta”, „Fortepian-król instrumentów muzycznych”, Nauczycielom – opiekunom, Rodzicom,
• Panu Piotrowi Niedźwieckiemu – Prezydentowi Miasta Zduńska Wola,
• Panu Wojciechowi Rychlikowi – Staroście Zduńskowolskiemu,
• Panu Henrykowi Staniucha – Wójtowi Gminy Zduńska Wola,
• Pani Emilii Gorącej – Kierownikowi Kina „Ratusz” w Zduńskiej Woli,
• Panu Tomaszowi Polkowskiemu – Dyrektorowi Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola,
• Pani Małgorzacie Bartos i Zespołowi Redakcyjnemu Telewizji Kablowej “ZW Media”,
• Panu Sławomirowi Cybulskiemu i Zespołowi Redakcyjnemu Regionalnej Telewizji Internetowej „Centrum”,
• Panu Andrzejowi Adamczewskiemu, Pani Jolancie Jeziorskiej i Zespołowi Redakcyjnemu “Dziennika Łódzkiego”, „Nasz Tygodnik”, „Nad Wartą”,
• Pani Elżbiecie Sośnickiej, Pani Martynie Kałczak i Zespołowi Redakcyjnemu “Rozgłośni Regionalnej Nasze Radio 104,7 FM”,
• Panu Mirosławowi Niewiadomskiemu – przewodniczącemu Rady Rodziców LP,
• Gościom przybyłym na uroczystość,
• Dyrekcji, Nauczycielom, Uczniom i Pracownikom Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Zduńskiej Woli

 

Relacja z prezentacji muzyczno-plastycznych

 

Prace uczestników Regionalnego Konkursu Plastycznego “Maska wenecka z motywem fortepianu” i “Wenecja z motywem fortepianu”

 

Prace uczniów Liceum Plastycznego – kompozycje pt. “Fortepian w Wenecji” oraz kolekcja masek

→ W Liceum Plastycznym podsumowano konkurs z Wenecją i fortepianem w roli głównej – wyniki [zdjęcia]

 

 

tekst – Marzena Sroczyńska-Gudajczyk
fot. – Adam Gudajczyk
Jolanta Jeziorska