Projekt FORTEPIAN

WINIETA-MOZART

„Kolor jest środkiem wywierania bezpośredniego wpływu na duszę. Kolor jest klawiszem. Oko jest młoteczkiem. Dusza jest fortepianem o wielu strunach. Artysta jest ręką, która za pomocą odpowiedniego klawisza wprawia duszę ludzką w wibrację”

Wassily Kandinsky

„Muzyka, nawet w momentach największej grozy, nie powinna być przykra dla ucha, ale powinna je pieścić i oczarowywać, i w ten sposób zawsze pozostawać muzyką”

Wolfgang Amadeusz Mozart

 

Idea przeprowadzenia Projektu FORTEPIAN w naszym liceum zrodziła się w maju 2015 r. jako propozycja wzbogacenia działań artystycznych. Temat projektu zainspirowany został pojawieniem się w naszej szkole zabytkowego, stuletniego fortepianu marki Eduarda Seilera. Instrument ten, zaistniały w przestrzeni pracowni malarskiej jest jej atrakcyjnym dopełnieniem. Stanowi niewyczerpane źródło poszukiwań rysunkowo-malarskich uczniów, nauczycieli i przybywających gości.
Zamierzone działania, skupiające się wokół Projektu FORTEPIAN są szczególnie istotne z uwagi na przypadającą w roku 2016 – 260. rocznicę urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zamysł projektu wynika również z potrzeby podkreślania wartości wzajemnego przenikania sztuk – muzyki i plastyki. Jest także rozwinięciem inicjatyw podejmowanych wcześniej we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. w Zduńskiej Woli. Jako przykład przytoczyć można prezentacje muzyczno-plastyczne z cyklu: „Mowa dźwięków i kolorów”: „Muzyka jest pokarmem miłości” (2012 r.), „Muzykę słusznie zwą mową aniołów” (2013 r.), „Impresjonizm w muzyce i malarstwie” (2014 r.).

Sięgając do historii malarstwa odnajdujemy w dziełach mistrzów wiele sposobów obrazowania powinowactwa sztuk. Wyrażone jest ono przy użyciu różnorodnych środków – ukazywane dosłownie lub przełożone na język abstrakcyjny, symboliczny. Próby podkreślenia wartości muzyki, a ściślej mówiąc roli fortepianu, zauważyć możemy w twórczości takich malarzy, jak: James Whistler, Gustave Caillebotte, Salvador Dali, Frantisek Kupka, Carl Larsson, Henri Matisse, Jerzy Nowosielski, Konrad Krzyżanowski, Jerzy Duda-Gracz, Alfons Karpiński.

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom szkolnictwa artystycznego, Projekt FORTEPIAN pełni rolę eksperymentu edukacyjnego. Służy kształtowaniu wrażliwości młodych adeptów sztuki na piękno i dobro. Zadaniem projektu jest wzbogacanie wyobraźni, kreatywności uczniów i pedagogów. Projekt ma stwarzać młodzieży możliwości rozwoju, pozwalając na szerokie spektrum wypowiedzi zarówno plastycznej jak i muzycznej. Wielu bowiem, spośród uczniów liceum plastycznego kształci się w szkole muzycznej, bądź indywidualnie rozwija własne zainteresowania muzyczne, podejmując również naukę gry na fortepianie.

Rok szkolny 2015/2016 ogłoszony został przez Ministerstwo Edukacji „Rokiem otwartym na kulturę”, stąd zrodził się zamiar skierowania do szkół i placówek kulturalnych w regionie oraz w Polsce propozycji współpracy w ramach niniejszego projektu. Projekt FORTEPIAN planowany na okres dwóch lat zakłada szereg działań artystycznych. Jednym z efektów aktywności twórców ma być stworzenie obszernej kolekcji prac plastycznych inspirowanych motywem fortepianu.

Moim marzeniem jest zaproszenie do udziału w projekcie uczniów i nauczycieli szkół plastycznych w Polsce, absolwentów naszego liceum oraz twórców niezwiązanych bezpośrednio z naszym liceum.
Zapraszamy do współpracy zainteresowane osoby, grupy uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych. W celu ustalenia terminu spotkań – warsztatów plastycznych w ramach Projektu FORTEPIAN, prosimy o kontakt na adres e-mailowy: msgmalarstwo@tlen.pl

Pomysłodawca i koordynator projektu: Marzena Sroczyńska-Gudajczyk – nauczyciel rysunku i malarstwa

Działania w ramach Projektu FORTEPIAN:
• Warsztaty dla młodzieży z regionu zduńskowolskiego (październik 2016 – marzec 2017)
• Warsztaty dla uczestników Uniwersytetu III Wieku (grudzień 2015)
• Wycieczka edukacyjna do Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie (styczeń 2016)
• Regionalny Konkurs Plastyczny dla młodzieży gimnazjalnej – dwa tematy: “Portret Mozarta” i “Fortepian – król instrumentów muzycznych” (styczeń – marzec 2016)
• Prezentacje muzyczno-plastyczne „Fortepian w twórczości Mozarta i sztukach plastycznych”, zorganizowane we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. w Zduńskiej Woli (11 marca 2016)
• Wycieczka edukacyjna do Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku – zapoznanie się m.in. z kolekcją fortepianów i pianin pochodzących z XIX i XX w. (czerwiec 2016)
• Udział uczniów, pedagogów i zaproszonych gości w koncercie Filharmonii Łódzkiej (listopad 2016)
• Wystawy w szkołach, ośrodkach kultury w regionie i w Polsce (luty 2016 – marzec 2017) m. in.:
– wystawa prac uczniów w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz (15 kwietnia 2016)
– wystawa prac uczniów, absolwentów i nauczycieli naszego liceum w Łaskim Domu Kultury (styczeń / luty 2017),
– wystawa prac uczniów, absolwentów i nauczycieli naszego liceum w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku (marzec – maj 2017)
• Wystawa kolekcji prac uczniów, pedagogów, absolwentów Liceum Plastycznego im. K. Kobro i zaproszonych gości pt: „Fortepiany” w ramach obchodów 40-lecia szkoły (październik/listopad 2016)

 

Prezentacja działań artystycznych Projektu FORTEPIAN

• Zajęcia rysunku i malarstwa – kl. III naszego liceum (maj 2015)

• Wizyta w naszym liceum grupy uczniów i nauczycieli Zespołu Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  im. Jana Pawła II w Czechach (24 czerwca 2015)

• Zajęcia ogniska plastycznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych „Zostań Młodym Artystą” (3 października 2015)

• Zajęcia rysunku i malarstwa – kl. I – realizacja kompozycji rysunkowo-malarskiej „Portret Mozarta – Fortepian” (5 i 12 listopada 2015)

 

Prace uczniów naszego liceum inspirowane fortepianem

• Warsztaty dla uczestników Uniwersytetu III Wieku – Kompozycja fortepianowa z ornamentem kwiatowym w technice monotypii – prowadzący: Elżbieta Woźniak, Marzena Sroczyńska-Gudajczyk (3 grudnia 2015)

• Zajęcia rysunku i malarstwa kl. IV – Temat: Pianistka – opracowanie w technice akrylowej i olejnej (15 grudnia 2015, 8 i 27 stycznia 2016)

• Zajęcia rysunku i malarstwa kl II, Temat: – Martwa natura z fortepianem we wnętrzu pracowni – opracowanie w technice akrylowej i olejnej (18 stycznia 2016)

• 21 stycznia 2016 r. uczniowie kl. I, kl. II i nauczyciele naszej szkoły, zwiedzili ekspozycję Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, poświęconą życiu i twórczości kompozytora pt: „Doświadczać Chopina” oraz wystawę czasową pt. ”Wirtuoz”

• Zajęcia ogniska plastycznego „Zostań Młodym Artystą” dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych – Projekt FORTEPIAN – Temat: Fortepian – interpretacje w technikach rysunkowych, technice pastelu (23 stycznia i 13 lutego 2016)

• Zajęcia rysunku i malarstwa kl. I – Temat: Martwa natura – fortepian we wnętrzu – opracowanie w technikach rysunkowych (4 lutego 2016)

• Prezentacje muzyczno – plastyczne „Fortepian w twórczości Mozarta i sztukach plastycznych” (11 marca 2016)
→ czytaj więcej

• Regionalny Konkurs Plastyczny dla Gimnazjalistów “Portret Mozarta”, “Fortepian – król instrumentów muzycznych” – kolekcja prac nagrodzonych i wyróżnionych (marzec 2016)
→ czytaj więcej

• Wystawa prac uczniów FORTEPIANY w Ratuszu (kwiecień 2016)
→ czytaj więcej

 


• Wycieczka do Opatówka i Kalisza (czerwiec 2016)
→ czytaj więcej


• Zajęcia ogniska plastycznego (5 listopada 2016)
→ czytaj więcej


• Warsztaty rysunkowe podczas Ogólnopolskiego Konkursu w ramach muzycznego Festiwalu Forte (28 października 2016)
→ czytaj więcej

• Wystawa FORTEPIANY w Łaskim Domu Kultury
(9 lutego 2017)
→ czytaj więcej

 

• Koncert i Wystawy w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku
(21 kwietnia 2017)
→ czytaj więcej

 

tekst – Marzena Sroczyńska-Gudajczyk
foto – Marzena Sroczyńska-Gudajczyk,
Adam Gudajczyk,
Marcin Grabia