Pracownia projektowania graficznego

Reklama jest pojęciem niejednoznacznym i złożonym, przede wszystkim z uwagi na wielość funkcji jakie się jej przypisuje. W naszej szkole koncentrujemy się na jej aspekcie wizualnym, przyjmując, że istotą reklamy jest pewien przekaz informacyjny, którego przedmiot stanowią oferty rynkowe i społeczne, zaś celem kształtowanie zapotrzebowania. Naszym zadaniem jest przede wszystkim, za pomocą wizerunku plastycznego, graficznego, nakłonić do skorzystania z określonej oferty oraz przekazać odbiorcom szeroko rozumianą informację. Na zajęciach uczymy jak wykorzystywać zdobytą wiedzę, aby efektywność wypowiedzi reklamowej w dużej mierze była trafna i odznaczała się siłą perswazji na użytych nośnikach, dokładnie mówiąc wszystkich miejscach w naszej rzeczywistości, gdzie spotykamy się z elementami reklamy. Zatem, przywiązujemy dużą uwagę, działaniom służącym rozpowszechnianiu określanych wrażeń, ze sfery estetycznego postrzegania, przy pomocy których osiąga się cele komercyjne.

Uczniowie i absolwenci tej specjalizacji, mogą pochwalić się osiągnięciami z dziedziny projektowania plakatu, opakowania, znaku identyfikacji wizualnej i innymi formami graficznymi. Wielu absolwentów szkoły, prowadzi własne firmy reklamowe, a spora część znajduje w takowych zatrudnienie.

tekst – Witold Rajczak
 

Zajęcia w pracowni prowadzi Marian Olejniczak, Witold Rajczak, Marcin Grabia, Iwona Niedźwiecka.


aktualizowano 2017-02-20