Pracownia projektowania ubioru

We wrześniu 2014 roku została wprowadzona specjalność artystyczna „Projektowanie ubioru”. Odnosi się do działań plastycznych związanych zarówno z kreowaniem form unikatowych jak i użytkowych. Uczeń poznaje podstawowe materiały i techniki z zakresu projektowania i realizacji ubioru. Specyfika projektowania ubioru polega na przenikaniu się różnych działań plastycznych, technicznych i technologicznych. Proces kształcenia odwołuje się do wiedzy i umiejętności nabywanych przez ucznia na innych zajęciach, szczególnie z zakresu podstaw projektowania- kompozycji, rzeźby, rysunku i malarstwa, fotografii, historii sztuki. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte na specjalizacji „ projektowanie ubioru” stanowią podstawę do dalszego kształcenia w tej lub pokrewnej dziedzinie oraz do wykonywania zawodu.

 

Zajęcia w pracowni prowadzi Ewa Kubalańca, Bożena Podsadniak, Elżbieta Woźniak.


Pokaz mody w Centralnym Muzeum Włókiennictwa

2011-03-26
Program “Teatr mody 2” w ramach akcji “Dotknij Teatru”

fot. Agnieszka Ambruszkiewicz