Przegląd końcoworoczny prac uczniów z przedmiotów artystycznych.

W dniach 14-16 czerwca w naszej szkole odbyły się przeglądy prac uczniów.
Przeglądy odbywają się na koniec każdego semestru – każdy uczeń prezentuje wszystkie swoje prace powstałe w trakcie semestru oraz opowiada o nich a nauczyciele plastycy pod przewodnictwem Dyrektora Witolda Rajczaka oglądają prace i dają cenne uwagi oraz korekty. Przeglądy dla uczniów są bardzo ważne gdyż uczą mówienia o swoich pracach, pozwalają przełamać stres związany z wystąpieniami publicznymi oraz motywują do dalszej pracy. Dla nauczycieli plastyków przeglądy również mają bardzo istotny charakter – obrazują dokładnie aktualny poziom artystyczny uczniów.
Poniżej kilka zdjęć.