Przegląd prac uczniów – I semestr 2013/14

2013-12-17 i 19

Jak zwykle pod koniec semestru dyrektor z nauczycielami przedmiotów plastycznych oglądali prace wykonane przez uczniów w bieżącym semestrze.

Przegląd pozwala zobaczyć i ocenić poziom pracy każdego ucznia. Nauczyciele mogą podejrzeć co uczniowie wykonują w innych pracowniach. Uczniowie mogą podziwiać prace swoich kolegów i koleżanek z innych klas.

tekst i foto – Adam Gudajczyk