Przegląd prac uczniów – II semestr 2013/14

2014-05-27 i 06-02

Jak zwykle pod koniec roku szkolnego dyrektor z nauczycielami przedmiotów plastycznych oglądali prace wykonane przez uczniów w bieżącym semestrze.

Przegląd pozwala zobaczyć i ocenić poziom pracy każdego ucznia. Nauczyciele mogą zobaczyć co uczniowie wykonują w innych pracowniach. Uczniowie mogą podejrzeć prace swoich kolegów i koleżanek z innych klas i specjalizacji.

tekst i foto – Adam Gudajczyk