Przegląd prac uczniów kl. IV – I semestr 2014/15

Jak zwykle pod koniec semestru dyrektor z nauczycielami przedmiotów plastycznych przeglądali prace wykonane przez uczniów w bieżącym semestrze.
Dziś swoje prace pokazywali uczniowie z IV klasy.

Przegląd pozwala zobaczyć i ocenić poziom pracy każdego ucznia. Nauczyciele mogą zobaczyć co uczniowie wykonują w innych pracowniach. Uczniowie mogą podejrzeć prace swoich kolegów i koleżanek z innych klas i specjalizacji.

 

tekst i foto – Adam Gudajczyk