Psycholog szkolny

Elżbieta Olejniczak – psycholog
przyjmuje we wtorki 14:00-18:00 i środy 13:30-17:30
tel. 43 823 64 29 wew. 16
e-mail: psycholog@lpzdwola.pl

W szczególnych przypadkach, po uprzednim (minimum 3 dni) uzgodnieniu telefonicznym można ustalić inny termin spotkania.


Zaproszenie do kontaktów ze szkolnym psychologiem

Dorastanie jest okresem intensywnych przeobrażeń psychofizycznych uczniów. Właśnie w tym czasie młodzież częściej, niż do tej pory doświadcza niepokoju, sprzecznych uczuć i emocji. Myśli o przyszłości i ją planuje. Częściej też eksperymentuje, a nawet podejmuje ryzykowne zachowania. Rozmowy z psychologiem mogą pomóc w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji trudnych, korzystać z zasobów osobistych i zaplecza społecznego tak, by być szczęśliwszym, by określać i osiągać wyznaczone cele, poprawić relacje z otoczeniem. Dorastanie dzieci jest też dość często okresem wzmożonych trudności wychowawczych odczuwanych przez rodziców i nauczycieli.

Warto skorzystać z pomocy psychologa nie tylko wówczas, gdy kłopoty są intensywne, ale także i wtedy, kiedy pojawia się dyskretny niepokój. Wspólnie poszukamy zmiany na lepsze.

Uczniu, jeśli dostrzegasz u siebie, a Ty Szanowny Rodzicu u swojego dziecka problemy związane ze:
– wzmożonym emocjonalnym niepokojem lub niestabilnym nastrojem,
– słabszym radzeniem sobie ze stresem,
– niewystarczającymi osiągnięciami w nauce,
– niesatysfakcjonującym funkcjonowaniu w szkole,
– niezadowalającymi relacjami towarzyskimi oraz z rodziną,
– oraz inne
rozważ możliwość kontaktu ze mną.


Pomoc w różnych zakresach

• Niebieska Linia
Pogotowie Ofiar Przemocy
INFOLINIA  801 120 002

 • Miejski Ośrodek Opieki Społecznej Centrum Opieki Socjalnej (MOPS COS)
ul. Getta Żydowskiego 21 B
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 823 53 20

• MOPS Zduńska Wola – Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie
oraz Klub Integracji Społecznej
ul. Getta Żydowskiego 21B
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 823 67 79
tel. 43 823 53 20

• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Żeromskiego 3a
98- 220 Zduńska Wola
tel. 43 823 36 34


Pomoc dotycząca problemów związanych ze stosowaniem przez młodzież środków psychoaktywnych

• Pomarańczowa Linia
Problem Alkoholowy u Nastolatków
INFOLINIA  801 140 068
poniedziałek – piątek: 14:00-20:00

• Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
INFOLINIA  801 199 990

• Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego”
Oddział w Łasku
ul. Przemysłowa 3
98-100 Łask
kontakt:
wtorki, środy w godz. 13:00-20:00
e-mail: ewawrobel@poczta.onet.pl

• Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Złotnickiego 12
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 825 38 87
tel. 43 825 38 89

• Sąd Rejonowy – III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Żeromskiego 19
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 824 18 56