Psycholog i Pedagog szkolny

Elżbieta Olejniczak – psycholog
przyjmuje :
poniedziałek  9.00-13.30
wtorek          14.00-17.00
środa              9.00-15.00
czwartek       10.00-17.00
piątek             9.00-12.30

tel. 43 823 64 29 wew. 16
e-mail: psycholog@lpzdwola.pl

Anna Jaros – pedagog
poniedziałek 12.30-15.30
wtorek            8.15-12.15
czwartek         9.00-12.00

tel. 43 823 64 29 wew. 16

W szczególnych przypadkach, po uprzednim (minimum 3 dni) uzgodnieniu telefonicznym można ustalić inny termin spotkania.


Zaproszenie do kontaktów ze szkolnym psychologiem

Dorastanie jest okresem intensywnych przeobrażeń psychofizycznych uczniów. Właśnie w tym czasie młodzież częściej, niż do tej pory doświadcza niepokoju, sprzecznych uczuć i emocji. Myśli o przyszłości i ją planuje. Częściej też eksperymentuje, a nawet podejmuje ryzykowne zachowania. Rozmowy z psychologiem mogą pomóc w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji trudnych, korzystać z zasobów osobistych i zaplecza społecznego tak, by być szczęśliwszym, by określać i osiągać wyznaczone cele, poprawić relacje z otoczeniem. Dorastanie dzieci jest też dość często okresem wzmożonych trudności wychowawczych odczuwanych przez rodziców i nauczycieli.

Warto skorzystać z pomocy psychologa nie tylko wówczas, gdy kłopoty są intensywne, ale także i wtedy, kiedy pojawia się dyskretny niepokój. Wspólnie poszukamy zmiany na lepsze.

Uczniu, jeśli dostrzegasz u siebie, a Ty Szanowny Rodzicu u swojego dziecka problemy związane ze:
– wzmożonym emocjonalnym niepokojem lub niestabilnym nastrojem,
– słabszym radzeniem sobie ze stresem,
– niewystarczającymi osiągnięciami w nauce,
– niesatysfakcjonującym funkcjonowaniu w szkole,
– niezadowalającymi relacjami towarzyskimi oraz z rodziną,
– oraz inne
rozważ możliwość kontaktu ze mną.

Przydatne adresy:

Pomoc w różnych zakresach Pomoc dot. problemów związanych
ze stosowaniem przez młodzież środków psychoaktywnych
Niebieska Linia Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.   tel.: 800 120 002;   Miejski Telefon dla Ofiar i Świadków Przemocy w Łodzi (przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej): tel.: 0 800 112 800 Pomarańczowa Linia Profilaktyczno – Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci w Łodzi, ul. Jaracza 40. tel.:  801 140 068 email: pomoc@pomaranczowalinia.pl
Miejski Ośrodek Opieki Społecznej Centrum Opieki Socjalnej (MOPS COS) ul. Getta Żydowskiego 21 B 98-220 Zduńska Wola tel.: 43 823 53 20 Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania – Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. tel.: 800 199 990
MOPS Zduńska Wola – Punkt ds. Przemocy
w Rodzinie ul. Getta Żydowskiego 21B 98-220 Zduńska Wola tel.:43 823 53 20
Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego”
Oddział w Łasku ul. 1 Maja 7/16, 98 –100 Łask tel.: 43 676 28 81, kom.: 606 857 494 e-mail: lask@arka-noego.org.pl
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. Żeromskiego 3a 98- 220 Zduńska Wola tel.:43 823 36 34 Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych ul. Złotnickiego 12 98-220 Zduńska Wola tel.: 43 825 38 87,  43 825 38 89
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę tel.:  116 111 Sąd Rejonowy –
III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Żeromskiego 19 98-220 Zduńska Wola tel.: 43 824 18 56