Rada Rodziców

Rada Rodziców zwraca się z serdeczną prośbą do wszystkich Rodziców o regularne wpłaty na nasze konto. Uzyskane w ten sposób fundusze w całości przeznaczone są dla naszych uczniów.

Informujemy, iż szkoła ma bardzo ograniczone środki finansowe na realizację podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów. Możemy dysponować tylko środkami otrzymanymi od Rodziców oraz z darowizn.

Jednocześnie informujemy, iż uczniowie, którzy nie będą mieli wpłaconych składek w wyznaczonych terminach, będą musieli samodzielnie zaopatrzyć się w materiały niezbędne do realizacji programu.

Na posiedzeniu w dniu 10 września 2018 r. Rada Rodziców uchwaliła wysokość opłat w roku szkolnym 2018/2019:
– składka na Radę Rodziców     60 zł rocznie płatne w dwóch ratach po 30,00 zł lub 50,00 zł jednorazowo
– składka na materiały dydaktyczne    20 zł miesięcznie

Opłaty uiszczać w sekretariacie szkoły (uczeń otrzymuje pokwitowanie KP)
lub wpłacać na konto Rady Rodziców:
Getin Bank 12 1560 0013 2347 4751 9000 0001

W imieniu uczniów dziękujemy za współpracę i okazaną pomoc.

 

Działania Rady Rodziców

Rada Rodziców bierze udział w następujących przedsięwzięciach:

– zakup materiałów plastycznych, pomocy naukowych,
– dofinansowanie biblioteki szkolnej,
– utrzymanie strony internetowej,
– dopłaty do wycieczek,
– imprezy dla młodzieży,
– finansowanie nagród dla najlepszych uczniów.

 

Rada Rodziców 2018/2019
Przewodniczący Mirosław Niewiadomski
Z-ca przewodniczącego Agnieszka Jabłońska
Sekretarz  Agnieszka Sysio
Członkowie Jolanta Berska-Łężak
Agnieszka Kosz
Danuta Pawłowska
Joanna Stawska
Ryszard Wielowiejski

 

→ “Rodzice w szkole” Poradnik dla rad rodziców
Instytut Inicjatyw Pozarządowych
Warszawa 2009

→ Fundacja “Rodzice Szkole”
www.rodziceszkole.edu.pl

 


→ Regulamin Rady Rodziców