Rada Rodziców

Rada Rodziców zwraca się z serdeczną prośbą do wszystkich Rodziców o regularne wpłaty na nasze konto. Uzyskane w ten sposób fundusze w całości przeznaczone są dla naszych uczniów.

Informujemy, iż szkoła ma bardzo ograniczone środki finansowe na realizację podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów. Możemy dysponować tylko środkami otrzymanymi od Rodziców oraz z darowizn.

Jednocześnie informujemy, iż uczniowie, którzy nie będą mieli wpłaconych składek w wyznaczonych terminach, będą musieli samodzielnie zaopatrzyć się w materiały niezbędne do realizacji programu.

Rada Rodziców uchwaliła wysokość opłat w roku szkolnym 2021/2022:
– składka na Radę Rodziców  60 zł rocznie płatne w dwóch ratach po
30,00 zł lub 50,00 zł jednorazowo
– składka na materiały dydaktyczne  20 zł miesięcznie

Opłaty prosimy uiszczać w administracji szkoły (pokój nr 71)
– uczeń otrzymuje pokwitowanie KP

lub wpłacać na konto Rady Rodziców

Getin Bank 12 1560 0013 2347 4751 9000 0001

KWOTA: 50zł (wpłata jednorazowa, za cały rok szkolny) lub 2 x 30zł (wpłata semestralna)

TYTUŁ WPŁATY: Rada Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa, opłata jednorazowa 2019/2020 (lub opłata za semestr, wpisać za który)

Przykład: Rada Rodziców, Anna Iksińska, kl. IV, opłata za I semestr 2019/2020(lub opłata jednorazowa 2019/2020)

KWOTA: 20zł (wpłata za jeden miesiąc – można wpłacać za cały rok z góry)

TYTUŁ WPŁATY: darowizna na działalność statutową szkoły, imię i nazwisko ucznia, klasa, opłata za który miesiąc lub miesiące

Przykład: darowizna na działalność statutową szkoły, Anna Iksińska, kl. IV, opłata za IX/2021 (lub opłata za IX/2021-VI/2022 )

W imieniu uczniów dziękujemy za współpracę i okazaną pomoc.

Działania Rady Rodziców

Rada Rodziców bierze udział w następujących przedsięwzięciach:

– zakup materiałów plastycznych, pomocy naukowych,
– dofinansowanie biblioteki szkolnej,
– utrzymanie strony internetowej,
– dopłaty do wycieczek,
– imprezy dla młodzieży,
– finansowanie nagród dla najlepszych uczniów.

Rada Rodziców
Przewodniczący Karolina Kozłowska
Z-ca przewodniczącego Mirosław Niewiadomski
Sekretarz  Ewa Pelikan
Członkowie Anna Chaładyniak
Ewa Teodorczyk
Agnieszka Czerwińska
Mateusz Stanisławski
Joanna Stawska

→ “Rodzice w szkole” Poradnik dla rad rodziców
Instytut Inicjatyw Pozarządowych
Warszawa 2009

→ Fundacja “Rodzice Szkole”
www.rodziceszkole.edu.pl


→ Regulamin Rady Rodziców