Rekrutacja 2022-2023

Informujemy, że w środę 27 lipca, opublikowana będzie na szkolnej tablicy ogłoszeń Lista osób przyjętych do PLSP z podziałem na specjalności.
Informację o wynikach rekrutacji można uzyskać także telefonicznie w sekretariacie
szkoły tel. 43 823 64 29