Rekrutacja

W roku szkolnym 2020/21 nabór będzie prowadzony do klasy I
5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych dla absolwentów szkół podstawowych

W szkole realizowane są następujące specjalizacje:

 1.  Aranżacja wnętrz
 2. Projektowanie graficzne
 3. Projektowanie ubioru
 4. Ceramika artystyczna

O przyjęcie do szkoły mogą się ubiegać absolwenci, którzy nie przekroczyli
17-go roku życia.


Harmonogram przyjęć do Liceum Sztuk Plastycznych na rok szkolny 2020/21
UWAGA: Szkoła nie uczestniczy w naborze elektronicznym
 • Składanie podań
  do 31 maja 2020 r.
  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają:
  – wniosek o przyjęcie do szkoły (druk do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania),
  – 2 fotografie
 • Egzamin wstępny do Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli
  2 czerwca 2020 r.
  godz. 8:30 – 10:00 – egzamin z rysunku,
  godz. 10:30 – 12:00 – egzamin z malarstwa,
  godz. 12:30 – 14:00 – egzamin z kompozycji,
  godz. 14:30 – rozmowa z kandydatem

Na egzaminie wstępnym kandydat zobowiązany jest posiadać:
aktualną legitymację szkolną, blok rysunkowy formatu A-3, ołówki miękkie B, B-1, B-3, gumkę, farby wodne (np. plakatówki, tempery lub farby akrylowe), naczynie na wodę, pędzle, nożyczki, nożyk do cięcia papieru, papiery kolorowe, klej do papieru, taśmę klejącą, linijkę, ekierkę, cyrkiel.

8 czerwca 2020 r. godz. 12:00
Ogłoszenie listy osób, które zdały egzamin praktyczny.

3 lipca 2020 r. godz. 12:00
Ogłoszenie listy przyjętych kandydatów.

 • Po ukończeniu szkół kandydaci składają do 30 czerwca 2020 r.:
  – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),
  – zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (oryginał)
  – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie, specjalizacji lub specjalności (od lekarza pierwszego kontaktu),
  – kartę zdrowia.

→ Regulamin rekrutacji

Zakwaterowanie w roku szkolnym 2020/2021

Dla osób przyjętych do szkoły na rok szkolny 2020/2021 zamieszkujących poza
Zduńską Wolą istnieje możliwość zakwaterowania w:

Zespół Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zduńska Wola – Karsznice

adres:  98-220 Zduńska Wola,  ul. Okrzei 11,   tel. 43 823 30 77

Internacie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Wojsławicach

W sprawie zakwaterowania należy kontaktować się bezpośrednio:

adres: 98-220 Zduńska Wola
Wojsławice 118
tel. 43 825 14 91

Informacja o internacie znajduje się http://www.zsrcku.pl

Kontakt

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły