Rok kultury regionu łódzkiego

Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli w roku szkolnym 2015/2016 pragnie skupić się na zagadnieniach poświęconych sztuce i kulturze lokalnej.

 

Nieznajomość kultury, sztuki i historii regionu pozbawia młodych ludzi swojego punktu zaczepienia, korzeni, punktu wyjścia do poszukiwania własnej tożsamości jako człowieka, obywatela, artysty. Silniej identyfikujemy się z miejscem naszego pochodzenia, gdyż ono kształtuje nas społecznie i kulturowo od pierwszych naszych dni. Bardzo istotnym jest w dzisiejszym świecie, ustawionym na globalizacje, wskazanie młodym artystom potencjału tkwiącego w ich otoczeniu, umiejętnego i nowatorskiego czerpania z tradycji przy jednoczesnym wykorzystaniu osiągnięć jakie niesie ze sobą XXI wiek.
Pragniemy przez cykl różnorodnych działań pedagogicznych kształtować w młodych artystach postawę świadomego odbiorcy. Pobudzać zainteresowania uczniów współczesnymi wydarzeniami artystycznymi, rozwijać ich zainteresowania i pasje. Rok kultury regionu łódzkiego stwarza doskonałe pole do rozważań nad różnorodnością dziedzictwa kulturowego, tworzy szerokie możliwości oddziaływań na lokalną społeczność budując pomost między pokoleniami. Pomaga określić czym jest kultura narodowa i ją docenić. Pozwala młodym artystom odkrywać swoje korzenie i czerpać z dorobku poprzednich pokoleń w procesie kreacji własnych artystycznych środków wyrazu.

Wyżej wymienione założenia będziemy realizować przez następujące działania:
• przybliżenie sylwetki Katarzyny Kobro przez dbałość o jej pamięć i spuściznę artystyczną: organizacja cyklu wykładów we współpracy z pracownikami Katedry Historii Sztuki UŁ poświęconych kulturze przemysłowej regionu i miasta Łodzi, artystom działającym
w środowisku łódzkim, współczesnym i dawnym trendom we wzornictwie;
• opisy zabytków sporządzane przez uczniów a dotyczące obiektów istotnych dla lokalnej społeczności;
• przeprowadzenie przez uczniów wykładu dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku poświęconego sztuce regionu;
• współpraca z Muzeum Miasta Zduńskiej Woli, Muzeum Regionalnym w Wojsławicach;
• wyjazdy dydaktyczne do muzeów, udział w lekcjach muzealnych m.in.: Muzeum Sztuki Pałac Herbsta w Łodzi, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie;
• udział uczniów w „Łódź Design Festival”;
• organizacja wystaw w „Galerii na rogu” m.in.:
„Sztuka bez ram”,
– prac dzieci i młodzieży pracowni 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku;
– prac uczniów LP w ramach XXV Dni św. Maksymiliana i Święta Miasta „Kapliczki”;
– poplenerowej wystawie „Toruń 2015”,
– „Strońsko 2015”,
– prac absolwentów LP – studentów ASP we Wrocławiu – Pawła Baśnika i Justyny Andrzejewskiej;
– prac uczniów liceów plastycznych po VII Ogólnopolskim Plenerze Ceramicznym „Załęcze Wielkie 2015”.

tekst – Daria Rutkowska-Siuda

 


→ 2014/15 – Rok kultury żydowskiej