Rozpoczęliśmy REKRUTACJĘ do PLSP

Wniosek

https://www.lpzdwola.pl/wp-content/uploads/2020/02/Wniosek-o-przyjecie-do-LP-w-Zdunskiej-Woli.pdf

https://www.lpzdwola.pl/wp-content/uploads/2020/02/Wniosek-o-przyjecie-do-LP-w-Zdunskiej-Woli.doc

Rekrutacja instrukcja:

  1. Pobierz wniosek ze strony szkoły
  2. Wypełnij i podpisz
  3. Wykonaj skan lub fotografię wypełnionego wniosku
  4. Prześlij na adres mailowy szkoły kontakt@lpzdwola.pl

Termin egzaminu wstępnego, uzależniony jest od sytuacji zewnętrznej i ogólnopolskiej decyzji o funkcjonowaniu szkół.

W związku z zaistniałą sytuacją, dyrekcja PLSP zwraca się do wszystkich kandydatów z prośbą, aby zgodnie z harmonogramem rekrutacji do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli w terminie do 31 maja przesyłali wypełnione i podpisane wnioski (skan lub czytelna fotografia) w wersji elektronicznej na adres szkoły kontakt@lpzdwola.pl

Osoby, które w najbliższym czasie nie mogą uzyskać zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole plastycznej, proszone będą o uzupełnienie złożonej dokumentacji w terminie późniejszym.

Wszystkie osoby, które prześlą wnioski elektronicznie proszone będą o zamianę wersji elektronicznej na dokument w wersji papierowej oraz o dostarczenie fotografii legitymacyjnej we wskazanym czasie. Po przesłaniu wniosków otrzymają Państwo wiadomość potwierdzającą odbiór.