Pracownia rzeźby

Celem nauczania rzeźby jest budowanie świadomości widzenia plastycznego oraz nabywanie umiejętności posługiwania się środkami plastycznymi.

W ramach programu nauczania pracowni rzeźby uczniowie doświadczają świadomego konstruowania i komponowania płaszczyzny oraz bryły w oparciu o wyobraźnie i studia z natury.

Ćwiczenia o zróżnicowanej problematyce formalnej i treściowej mają na celu zrozumienie przez uczniów przestrzeni rzeźbiarskiej w stosunku do iluzyjnej przestrzeni wyrażonej na płaszczyźnie np. rysunku czy grafiki, oraz rozwijanie umiejętności wyrażania i projektowania form plastycznych środkami przestrzennymi. Uczniowie wykształcają postawę kreacyjną poprzez twórczą inspirację otoczeniem.

Wiedza oparta o praktyczne doświadczenia daje podstawy do samodzielnej wypowiedzi środkami przestrzennymi oraz rozległe możliwości również w kształtowaniu bryły jako elementu przestrzeni (np. w architekturze) czy kreowaniu innych otaczających nas form (design).

tekst – Marta Ficner

Zajęcia w pracowni prowadzi Zbigniew Gąsiorowski.