Stypendia Artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego dla naszych uczennic: Agnieszki Nakoniecznej i Oksany Szymańskiej – przyznane.

Miło nam poinformować, że uczennicom klasy III: Agnieszce Nakoniecznej i Oksanie Szymańskiej, zostały przyznane – uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 marca br. – Stypendia Artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego na rok 2020.
Stypendium to przyznawane jest każdego roku najzdolniejszym uczniów szkół artystycznych województwa łódzkiego, którzy w ostatnich latach odnieśli znaczące sukcesy i wyróżniali się aktywnością artystyczną.
Opiekunem zadań stypendialnych uczennic jest nauczyciel rysunku i malarstwa: Marzena Sroczyńska-Gudajczyk.

Poniżej prezentacja dotychczasowych osiągnięć uczennic w zakresie przedmiotów artystycznych, które przyczyniły się do uzyskania Stypendium Artystycznego Marszałka Województwa Łódzkiego oraz przybliżenie tematów i planu działań w ramach stypendium.

Agnieszka Nakonieczna
Nagrody i wyróżnienia, kwalifikacja do wystaw o charakterze konkursowym:

1.
Wyróżnienie w XIX Ogólnopolski Konkurs „Ceramiony” w Elblągu (grudzień 2018)


2.
I Nagroda oraz Wyróżnienie – Ogólnopolski Konkurs “Z Inspiracji Muzyką Stanisława Moniuszki Correspondance des Arts” w Częstochowie – cykl prac autorki został zaprezentowany na wystawie w Filharmonii Narodowej w ramach uroczystego zakończenia roku Moniuszki (grudzień 2019)

3. Wyróżnienie – Międzynarodowy Konkurs “Stanisław Moniuszko – Polski Patriota w 200. rocznicę urodzin” w Warszawie – cykl prac autorki został zaprezentowany na wystawie w auli Biblioteki Rolniczej w Warszawie (maj 2019)

4. Kwalifikacja do wystawy pokonkursowej “Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych” w Koszalinie (październik 2019)

5. Kwalifikacja do wystawy pokonkursowej Ogólnopolski Konkurs “Śladami Kulisiewicza – wędrówki ze szkicownikiem w Kaliszu” (październik 2019)

Udział w wystawach i plenerach:
1.
Udział w zbiorowej wystawie prac uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli “Portrety Polskich Kompozytorów” w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Zduńskiej Woli (listopad 2018)

2. Indywidualna wystawa “Rysunek, malarstwo, ceramika” w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli (maj-lipiec 2019)

3. Uczestnictwo w XIII Ogólnopolskim Plenerze Malarskim oraz wystawie: “Zamość – Perła Renesansu” w Zamościu (czerwiec 2019)

4. Udział w zbiorowej wystawie prac uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli “Portrety Polskich Kompozytorów” w Kolegiacie Łaskiej (sierpień 2019)

5. Wystawa Fotografii “Dwa Światy” Agnieszka Nakonieczna wraz z Darią Waloch w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu (listopad 2019)

W ramach zadań Stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego Agnieszka Nakonieczna zaczyna realizować kolekcję prac plastycznych, nawiązujących do dzieł muzycznych wybitnego kompozytora – Fryderyka Chopina zatytułowaną „Kompozycje Piano i Forte – zrodzone
z inspiracji muzyką Fryderyka Chopina”
. Jak zaznacza Agnieszka – do decyzji o wykonaniu kolekcji prac wynikających z korespondencji sztuk, skłoniła ją wizyta w Muzeum Fryderyka Chopina, mieszczącego się w Pałacu Ostrogskich w Warszawie, która dostarczyła jej wiele niezapomnianych wrażeń. Podjęte przez Agnieszkę działania w ramach stypendium artystycznego nawiązują do obchodzonej w roku 2020 – 210. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Prezentacja powstałych prac rysunkowych i malarskich na poszczególnych wystawach, przypadać będzie na jesień 2020 roku.
Cel zorganizowania wystaw w wybranych miejscach to także próba zmierzenia się z tematem zagospodarowania przestrzeni wystawienniczej w Zduńskowolskim Centrum Integracii Ratusz, PSM I i II st. w Zduńskiej Woli, PSM I st. w Sieradzu i Kolegiacie Łaskiej. To również chęć stworzenia swoistego klimatu – zestawienia ducha romantyzmu ze współczesnością. Działania zaplanowane w ścieżce rozwoju mają skierować uczennicę do twórczego podzielenia się efektami pracy z szeroką grupą odbiorców w regionie, adresowane będą w dużej mierze do młodzieży. Ponadto mają skłonić do refleksji, do podkreślenia w sposób plastyczny wyjątkowej wartości muzyki Fryderyka Chopina i czerpania z niej inspiracji dla pracy malarskiej.
Kształcąc się w liceum plastycznym w zakresie przedmiotu rysunek i malarstwo, Agnieszka odkryła potrzebę różnorodnej wypowiedzi artystycznej. Przede wszystkim ujmującej motywy w sposób realistyczny, bezpośrednio zaczerpnięte z obserwacji rzeczywistości. Odkryła także pragnienie budowania kompozycji o charakterze abstrakcyjnym, wynikającym z wyobraźni. Jedną z bliskich dla Agnieszki form wypowiedzi artystycznej jest utrwalanie na płaszczyźnie obrazu wzajemnych relacji barw i dźwięków, uwzględniających zagadnienie korespondencji sztuk.

Oksana Szymańska
Nagrody i wyróżnienia, kwalifikacja do wystaw o charakterze konkursowym:

1. Nagroda
w XLI edycja Międzynarodowego Konkursu Plastycznego “Moja przygoda w Muzeum” w Toruniu (listopad 2019)

2.
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Zaprojektuj kartę dla Ciebie i Twojej ekipy”, zorganizowanym przez Credit Agricole BP S.A. (czerwiec 2019)

Udział w wystawach i plenerach:
1.
Udział w wystawie prac uczniów Liceum Plastycznego im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli „Fortepian w Wenecji” w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli (maj/czerwiec 2018)

2.
Udział w wystawie prac uczniów Liceum Plastycznego im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli „Mozaika” – Kolegiata Łaska, Kaplica Św. Anny (grudzień 2018)

3. Udział w wystawie „Moto potrzeba – moto pasja” w Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola (maj/czerwiec 2019)

4. Udział w 6. Edycji Ogólnopolskiego Pleneru Projektowego „Interakcje” – Skoki 2019 (październik 2019)

5. Udział w warsztatach typograficznych w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi (wrzesień 2019)

6. Udział w warsztatach ilustracyjnych „Ilustracje – Gabriela Cichowska” w galerii „Na rogu” w Liceum Plastycznym im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli (marzec 2019)

W ramach zadań Stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego, Oksana przystępuje obecnie do realizacji serii ilustracji do wierszy łódzkiego poety – Ludwika Jerzego Kerna, które zostaną umieszczone w kalendarzu na rok 2021 pt. „ZwJERZYniec”. Realizacja kalendarza w roku 2020 wiąże się z upamiętnieniem 100. rocznicy urodzin poety. Tworząc ilustracje, Oksana zamierza połączyć tradycyjne malarstwo z grafiką komputerową. W związku z planowaną realizacją ma
w planach zorganizować wystawy oraz spotkania autorskie pt. „ZwJERZYniec” dla najmłodszych w takich miejscach jak: Centrum Integracji Ratusz w Zduńskiej Woli, Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli oraz Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu, Kolegiata Łaska – Kaplica Św. Anny.
Seria spotkań będzie miała na celu uwrażliwienie młodych odbiorców na sztukę za pomocą różnorodnych ilustracji oraz przybliżenia im utworów artysty. Oksana, w projekt chciałaby zaangażować również innych zainteresowanych uczniów Liceum Plastycznego poprzez zorganizowanie czytania przez uczniów wybranych utworów autora na poszczególnych spotkaniach.

Tekst i zdjęcie pracy Agnieszki Nakoniecznej: Marzena Sroczyńska-Gudajczyk