Stypendia dla najzdolniejszych

160 TYSIĘCY ZŁOTYCH to łączna kwota uzyskana przez naszą szkołę w ramach dwóch edycji projektu ,,Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”.
W poprzednim roku stypendia przyznano aż piętnastu naszym licealistom, a dziś kolejnych jedenastu podczas uroczystej gali w Teatrze Wielkim w Łodzi otrzymało listy gratulacyjne oraz podpisało umowy stypendialne. Uzyskane w ten sposób pieniądze służyć mają rozwijaniu umiejętności zawodowych młodzieży, poszerzaniu jej kompetencji, zdobywaniu nowych doświadczeń. Do tej pory nasi uczniowie dzięki przyznanym stypendiom zakupili m.in. aparaty fotograficzne, laptopy, drukarki, maszyny do szycia, przybory plastyczne, programy graficzne oraz opłacili różnego rodzaju kursy. Teraz kolejni przygotowują się do sporządzenia indywidualnych programów rozwoju oraz planowania wydatków. Opiekę dydaktyczną nad uczniami biorącymi udział w projekcie w tym roku sprawują nauczyciele: Krzysztof Dzwonik, Marcin Grabia, Katarzyna Podsadniak-Golec i Angelika Brzostowska-Pociecha.
K.G.
Zdjęcia: Witold Rajczak
Grafika: Karolina Lapeta