Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Klary Tomczak

6 listopada 2014 r. w Zamku Królewskim w Warszawie 60 uczniów szkół artystycznych II stopnia z całej Polski odebrało Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Z satysfakcją informujemy, iż wśród laureatów znalazła się uczennica klasy IV naszego liceum – Klara Tomczak. Dyplomy wręczyła Podsekretarz Stanu w MKiDN dr Monika Smoleń. Stypendia przyznawane są uczniom szkół artystycznych, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce oraz są laureatami krajowych lub międzynarodowych konkursów plastycznych. W Gali Stypendialnej, Klara uczestniczyła z mamą i dyrektorem Marianem Olejniczakiem.

„Wyruszyliśmy z samego rana, gdyż czekała nas długa podróż do stolicy. Około godziny 11.00 powitała nas piękna Warszawa. Nie obyło się bez zdjęć z Kolumną Zygmunta oraz przeuroczym Panem Panda, który reklamował akcję ratowania misiów w środowisku naturalnym. W południe, na Zamku Królewskim odbyła się uroczystość przekazania stypendiów. Samo wnętrze Sali Lustrzanej sprzyjało temu, by odczuć podniosły klimat imprezy. Uroczystość uświetnił koncert stypendystów ze szkół muzycznych. Ich występ wzruszył niejedną osobę na sali. W szkołach artystycznych w Polsce uczy się ok. 90 tys. uczniów, stypendium otrzymało 60 osób. To wielkie wyróżnienie dla nas, młodych twórców, będących przyszłym pokoleniem artystów. Wysiłek mój oraz nauczycieli, którzy kształtowali mój rozwój artystyczny nie poszedł na marne. Jestem dumna, że znalazłam się wśród elity młodych”

Klara Tomczak

 

„Klarę Tomczak, obecnie uczennicę klasy IV Liceum Plastycznego im. Katarzyny Kobro
w Zduńskiej Woli, miałam przyjemność kształcić przez trzy kolejne lata szkolne 2011/2012 – 2013/2014.
Niezwykła potrzeba ciągłych poszukiwań formalnych i warsztatowych jaka zrodziła się
z czasem u Klary, sprawiła, że jej prace zaczęły stopniowo wyróżniać się na tle prac innych uczniów. Zarówno w kompozycjach rysunkowych jak i malarskich, widoczne były postępy, język wypowiedzi uczennicy stawał się bogatszy. Umiejętność jej wnikliwej obserwacji motywów w przestrzeni pozytywnie wpłynęła na wzbogacenie skali barw i walorów utrwalanych na płaszczyźnie. Ciekawość nowatorskich rozwiązań formalnych
i warsztatowych powodowała, że wszelkie wskazówki z mojej strony, uczennica zawsze starała się przemyśleć, by następnie wprowadzać je w realizacji tematów.
Klara chętnie brała udział w prowadzonych przeze mnie zajęciach pozalekcyjnych, podczas których miała okazję doskonalić swe umiejętności, by w pełni przygotować się do Ogólnopolskiego Przeglądu z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby dla uczniów szkół plastycznych w Katowicach w 2014 r. Udział w przeglądzie okazał się sukcesem, gdyż Klara zakwalifikowała się do III etapu i tym samym, w czerwcu b. r. uczestniczyła w Ogólnopolskim Plenerze Malarskim w Dłużewie.
Znaczącymi osiągnięciami Klary, jakie odniosła w roku ubiegłym było zajęcie II miejsca
w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Kompozycje 2013” (Elbląg) oraz zdobycie wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym i Plastycznym „Seniorzy Oczami Młodych” (Gdańsk).
W lipcu b. r. jedna z prac malarskich uczennicy zakwalifikowała się na wystawę pokonkursową II Ogólnopolskiego Biennale „Figury ciała” (Poznań).
Klara swe umiejętności warsztatowe kształci w pracowni ceramiki artystycznej pod kierunkiem nauczycieli: Iwony Niedźwieckiej i Zbigniewa Woźniaka.
W roku 2014 otrzymała II Nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Ceramicznym ”Wariacje na temat naczynia stołowego” w Zduńskiej Woli.
Klara zawsze aktywnie uczestniczy w różnorodnych imprezach szkolnych i pozaszkolnych, mających na celu promocję naszego liceum. Podkreślić tu można udział uczennicy w prezentacjach muzyczno – plastycznych „Muzykę słusznie zwą mową aniołów”, w wystawie zbiorowej „Nie tylko mozaika”, w wystawie „Rysunku, Malarstwa i Ceramiki” eksponowanej podczas akcji „Noc Muzeów” (Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola), w prezentacji stoiska naszego liceum w ramach imprezy „Mixer Regionalny” (Łódź).
Działania rysunkowe Klary podczas jarmarków oraz Dni Zduńskiej Woli, polegające na portretowaniu mieszkańców miasta i okolic, charakteryzują się wysokim poziomem artystycznym i z pewnością uatrakcyjniają prezentacje naszej szkoły”.

Nauczyciel rysunku i malarstwa
Marzena Sroczyńska-Gudajczyk

 

Relacja z wręczenia stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz prezentacja wybranych prac i działań artystycznych Klary.

foto – Marian Olejniczak,
Danuta Matloch,
Marzena Sroczyńska-Gudajczyk,
Adam Gudajczyk

→ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego