Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Aleksandry Jędryki

Dziś o godz.10.00 w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wojewoda Łódzki pani Jolanta Chełmińska oraz Łódzki Kurator Oświaty, pan Jan Kamiński wręczali dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Wśród nich znalazła się ponownie ubiegłoroczna nasza stypendystka, obecnie już uczennica klasy III Aleksandra Jędryka.
Po uroczystej gali, nagrodzonych uczniów oraz towarzyszących im nauczycieli zaproszono na skromny poczęstunek, gdzie można było zamienić kilka słów z władzami województwa i oświaty.

Laureatce składamy gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów.

 

tekst i foto – Marcin Grabia