Sukces naszych uczennic w Wirtualnym XIV Ogólnopolskim Konkursie Norwidowskim

Uchwałą Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej wybitny Polak, twórca romantyczny, humanista, poeta, prozaik, dramatopisarz, rzeźbiarz, malarz i rysownik Cyprian Kamil Norwid został patronem 2021 roku, tym bardziej z ogromną przyjemnością informujemy o sukcesach naszych uczennic: Zuzanny Klęk, Martyny Stawskiej, Ewy Błońskiej i Oliwi Stęsickiej, biorących udział w tegorocznej edycji Wirtualnego XIV Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego.


21 września 2021 roku minie dwieście lat od urodzin Cypriana Kamila Norwida. Z tej okazji miłośnicy twórczości poety podejmują się nowych inicjatyw i projektów. Cyprian Kamil Norwid, człowiek wyrastający poza swoją epokę. Jego dzieła w pełni oddają wartości budujące polską tożsamość kulturową i narodową. Warto przypomnieć, że Cyprian Kamil Norwid był również rzeźbiarzem, malarzem, medalierem, karykaturzystą, portrecistą, po którym zostało kilka tysięcy rysunków i szkiców. Tworzył prozę i dramaty.
Główne cele KONKURSU to kształcenie wrażliwości estetycznej, rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji dzieła literackiego poprzez szukanie możliwości różnorodnych form interpretacji oraz ilustracji tekstu literackiego. Rozbudzanie wrażliwości na piękno języka poezji. Odkrywanie w twórczości Norwida prawdy o człowieku, chrześcijaninie, Europejczyku i Polaku. Kultywowanie i propagowanie kultury słowa, twórczości plastycznej, graficznej i muzycznej.
Konkurs odbywał się w czterech kategoriach związanych z Cyprianem Kamilem Norwidem:
1. literacka-esej,
2. interpretacja plastyczna lub graficzna,
3. prezentacja multimedialna,
4. poezja śpiewana.
Kategoria: interpretacja plastyczna\ graficzna I Nagroda – Zuzanna Klęk z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. K. Kobro w Zduńskiej Woli, pod opieką nauczycielki przedmiotu Rysunek i Malarstwo Pani Angeliki Brzostowskiej-Pociechy technika: cienkopisy na białym brystolu w formacie A2.
Wypowiedź autorki: “Główną inspiracją do wykonania pracy była twórczość Cypriana Norwida, wiersz “Marionetki”. Poruszyła mnie w nim subtelna wrażliwość na ludzka naturę. Poza tym od zawsze dobrze czułam się w technice cienkopisów i markerów, dlatego postawiłam na to wykonanie“.
WyróżnienieEwa Błońska z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. K. Kobro w Zduńskiej Woli, pod opieką nauczycielki przedmiotu Rysunek i Malarstwo Pani technika: ołówek na papierze, wiersz ” Moja piosenka”
Wypowiedź autorki: “wygląd pracy to tylko moja spontaniczna wizja po przeczytaniu treści utworu. Jeśli chodzi o anatomię postaci, to po prostu sama się ustawiłam według wcześniejszego pomysłu i nie bazowałam na żadnych innych zdjęciach, więc nie mam za bardzo inspiracji poza samym utworem Norwida“.
WyróżnienieOliwia Stęsicka z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. K. Kobro w Zduńskiej Woli, pod opieką nauczycielki przedmiotu Rysunek i Malarstwo Pani Angeliki Brzostowskiej-Pociechy technika: akryl na białym brystolu w formacie A2.
Wypowiedź autorki: „zostało niedocenione powoli zanika, jednak jednocześnie pojawia się motyw “rozpływania się” nad twórczością pisarza. W konkursie było założenie co do konkretnego utworu ale ja się bardziej inspirowałam całą jego twórczością”.
Kategoria: poezja śpiewana II Nagroda – Martyna Stawska z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. K. Kobro w Zduńskiej Woli. Autorska interpretacja i aranżacja muzyczna wiersza: pt.” Miłości! W Tobie Jednej Odpocznienie… „ Cyprian Kamil Norwid. Należy wspomnieć, że Martyna jest twórcą linii wokalnej. To pierwsza taka interpretacja utworu, a nie kolejny cover – interpretacja istniejącego utworu muzycznego wykonywana przez artystę, który nie jest jego pierwotnym twórcą. Opieka artystyczna dyrektor szkoły, nauczyciel podstaw fotografii i filmu Witold Rajczak.
Wszystkim laureatom i opiekunom, serdecznie gratulujemy sukcesów i życzymy dalszych osiągnięć artystycznych.

Tekst. W. Rajczak