Szkolenie CEA „Testy zdolności muzycznych i postaw twórczych w pracy psychologów i pedagogów szkolnych szkolnictwa artystycznego”

Liceum Plastyczne im. K. Kobro gościło uczestników makroregionalnego szkolenia zorganizowanego przez SPPP CEA z siedzibą w Zduńskiej Woli.

III edycja ogólnopolskiego projektu szkoleniowego Centrum Edukacji Artystycznej realizowanego przy współpracy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie pt. Testy Zdolności Muzycznych i postaw twórczych w pracy psychologów i pedagogów szkolnictwa artystycznego była prowadzona przez prof. UMFC dr hab. Barbarę Kamińską i mgr Marię Meyer – Borysewicz (Zakład Psychologii Muzyki UMFC) oraz dr Annę A. Nogaj (SPPP CEA w Bydgoszczy i mgr Elżbietę Olejniczak (SPPP CEA w Zduńskiej Woli). Psycholodzy i pedagodzy szkół, internatów i burs regionu łódzkiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego podnosili swoje kompetencje zawodowe w dwóch symultanicznych grupach. Osoby zatrudnione w szkołach muzycznych i baletowych poszerzały umiejętności diagnozowania zdolności muzycznych uczniów przy pomocy: Testu Inteligencji Muzycznej H.D. Winga oraz Testu Średniej Miary Słuchu Muzycznego E.E. Gordona. Psychologom i pedagogom pracującym w szkołach plastycznych, internatach i bursach zaprezentowano Skale Postaw Twórczych versus Odtwórczych A. Mirskiego i R.M. Sigvy oraz ćwiczenia warsztatowe sprzyjające rozpoznawaniu i kształtowaniu motywacji, wrażliwości, wyobraźni, procesów myślenia u młodzieży uzdolnionej (nie tylko plastycznie).

Popołudniowy moduł szkolenia był poświęcony integracji i profesjonalnemu wsparciu środowiska zawodowego oraz analizie zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach artystycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 30.04.2013r. W dyskusji psychologówi pedagogów szkolnych brał udział wizytator CEA regionu łódzkiego – Pan Witold Paprocki.

Uczestnicy projektu pozytywnie postrzegali nie tylko walory merytoryczne szkolenia, ale także klimat, atmosferę, zapewniane uczniom warunki edukacyjne naszej szkoły.

 

tekst – Elżbieta Olejniczak
foto – Marcin Grabia