Ubezpieczenie nauczyciela

Jeśli skorzystałeś z ubezpieczenia NNW (jednorazowa wpłata we wrześniu) i zdarzył Ci się nieszczęśliwy wypadek zgłoś szkodę:

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (nnw) dzieci i młodzieży szkolnej na rok szkolny 2021/2022
Towarzystwo ubezpieczeniowe: COMPENSA TU S.A. VIG POLISA NNW TYP 184 NR 001045668
W celu zgłoszenia szkody prosimy o:
– pobranie l wypełnienie druku zgłoszenia szkody z sekretariatu szkoły lub strony internetowej: www.compensa.pl (zakładka: zgłoszenie szkody)
– przygotowanie kserokopii dokumentacji medycznej

Kontakt z COMPENSA TU S.A. VIG za pośrednictwem kancelarii ubezpieczeniowej „EGIDA” Magdalena Czerbniak Multiagencja Ubezpieczeniowa

98-220 Zduńska Wola
ul. Dąbrowskiego 27 lok. 2
e-mail: egida.mbuchowicz@zdwola.com.pl
tel.: 504 920 597

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub w celu uzyskania pomocy w procesie likwidacji szkód prosimy o kontakt z kancelarią ubezpieczeniową „EGIDA”