Ubezpieczenie ucznia

Jesteś ubezpieczony,  jeśli zdarzył Ci się nieszczęśliwy wypadek w szkole lub poza nią zgłoś szkodę.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (nnw) dzieci i młodzieży szkolnej na rok szkolny 2020/2021
Towarzystwo ubezpieczeniowe: COMPENSA TU S.A. VIG
POLISA NNW TYP 184 NR 001045668

W celu zgłoszenia szkody prosimy o:
– pobranie l wypełnienie druku zgłoszenia szkody z sekretariatu szkoły lub strony internetowej: www.compensa.pl (zakładka: zgłoszenie szkody)
– przygotowanie kserokopii dokumentacji medycznej

Kontakt z COMPENSA TU S.A. VIG za pośrednictwem:
www.compensa.pl

Dane kontaktowe:
• Radosław Knaś
tel. 531 883 583
e-mail egida.rknas@zdwola.com.pl
• Magdalena Czerbniak
tel. 531 883 582
e-mail egida.mczerbniak@zdwola.com.pl
• BIURO
tel. 504 920 597
e-mail sekretariat.egida@zdwola.com.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub w celu uzyskania pomocy w procesie likwidacji szkód prosimy o kontakt z kancelarią ubezpieczeniową „EGIDA”