Ubezpieczenie ucznia

Jesteś ubezpieczony,  jeśli zdarzył Ci się nieszczęśliwy wypadek w szkole lub poza nią zgłoś szkodę.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (nnw) dzieci i młodzieży szkolnej na rok szkolny 2021/2022
Towarzystwo ubezpieczeniowe: COMPENSA TU S.A. VIG
POLISA NNW TYP 184 NR 001055275

W celu zgłoszenia szkody prosimy o:
– pobranie i wypełnienie druku zgłoszenia szkody z sekretariatu szkoły lub strony internetowej: www.compensa.pl
– przygotowanie kserokopii dokumentacji medycznej

Kontakt z COMPENSA TU S.A. VIG za pośrednictwem:
www.compensa.pl

Dane kontaktowe:
• Magdalena Czerbniak
tel. 531 883 582
e-mail egida.mczerbniak@zdwola.com.pl
• BIURO
tel. 504 920 597
e-mail biuro.egida@zdwola.com.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub w celu uzyskania pomocy w procesie likwidacji szkód prosimy o kontakt z kancelarią ubezpieczeniową „EGIDA”