Uroczyste rozdanie dyplomów ukończenia szkoły

Ostatni piątek czerwca przyniósł zakończenie roku szkolnego. Trudno określić je jako oczekiwane, bo w zaistniałej od połowy marca sytuacji spodziewalibyśmy się raczej ze strony młodzieży upragnionego powrotu do szkoły, do koleżanek, kolegów, nauczycieli…do edukacyjnej normalności.

Rzeczywistość zweryfikowała jednak te plany…zarówno uczniów, nauczycieli i dyrekcji.

Jednak na prośbę uczniów klasy czwartej, która kilka dni wcześniej obroniła z sukcesem swój dyplomowy egzamin, Dyrektor liceum Pan Witold Rajczak wyraził zgodę na kameralną uroczystość zakończenia szkoły.

Tym samym po krótkiej części oficjalnej, w której głos zabrali: Dyrektor Pan Witold Rajczak, wychowawca klasy IV Pani Agata Zieleźnicka oraz Przewodniczący Rady Rodziców Pan Mirosław Niewiadomski, wręczono długo wyczekiwane bo przecież od kwietnia, świadectwa ukończenia Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. K. Kobro w Zduńskiej Woli.

Na koniec obecni nauczyciele i dyrekcja z rąk uczniów otrzymali podziękowania w postaci kwiatów i kilku ciepłych słów, które przekazał w ich imieniu Bolesław Sysio.

Mamy nadzieję, że czas wakacji pozwoli mimo wszystko nieco odetchnąć i we wrześniu wreszcie spotkamy się w szkolnych murach, czego brakuje już naprawdę wszystkim.

Tekst&foto: Marcin Grabia