UWAGA ! OSTATNIE ZAJĘCIA DLA KANDYDATÓW

Zajęcia dla kandydatów w sobotę 21 maja 2022 godzina 10.00„SYMULACJA EGZAMINU WSTĘPNEGO”, skierowane będą wyłącznie dla osób ubiegających się o miejsce w klasie pierwszej w roku szkolnym 2022/2023 .

Zajęcia poprowadzą: pani Joanna Trzcińska i dyrektor szkoły Witold Rajczak.

Prosimy, przynieście następujące przybory i materiały:
– blok rysunkowy A3
– ołówki