V Ogólnopolski Konkurs Plastyczno – Fotograficzno – Filmowy pt. „JA”

Prezentujemy prace fotograficzne naszych uczennic biorących udział w V Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno – Fotograficzno – Filmowy „JA”, zorganizowanym przez Liceum Sztuk Plastycznych przy Zespole Szkół Technicznych w Słupsku pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Słupska.

Na V Ogólnopolski Konkurs Plastyczno – Fotograficzno – Filmowy pt. „JA” wpłynęły łącznie 232 prace: 110 plastycznych, 115 fotograficznych oraz 7 filmów.
W kategorii fotograficznej na wystawę zakwalifikowały się prace:
DARII KRUHLI, 16 lat, opiekun: Witold Rajczak
ANNY PRZYGODZKIEJ, 18 lat, opiekun: Witold Rajczak

Gratulujemy wszystkim uczennicom PLSP, za udział i reprezentowanie szkoły podczas konkursu !

Fot.:
Anna Przygodzka,
Daria Kruchla,,
Gabriela Zakrzewska,
Jagoda Krankowska,
Karolina Owczarek,
Karolina Półgrabia,
Oliwia Zdobysz,
Zuzana Klęk.