Warsztaty architektoniczne “Plomba”

“Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia – przypadek”. Słowa Arystotelesa poniekąd były myślą przewodnią naszego czwartkowego doświadczania umiejętności z zakresu projektowania przestrzennego. Było w tym na pewno trochę ze sztuki i z przypadku. Nasza dzielna ekipa, czwartoklasistów: Karolina Kaszubska, Paulina Brylak, Ola Jędryka i Bartek Ratajczyk mogła skonfrontować swoją wiedzę i kreatywność plastyczną podczas ostatniej edycji warsztatów PLOMBA wchodzących w zakres projektu „Podwórko Hilarego”, którego pomysłodawcą jest Fundacja COOL w Łodzi. „Podwórko Hilarego” to kreatywna przestrzeń współpracy artystów z mieszkańcami na rzecz pozytywnej zmiany w miejskim otoczeniu. Po wykładzie pana Tomasza Jasiaka „Stopa DETALU” , grupy młodych artystów, przystąpiły do realizacji własnych koncepcji na zagospodarowanie przestrzeni architektonicznej. Naszą ekipę zasiliły dwie sympatyczne młode osoby. Pani architekt Susaniee JA i Nadia studentka architektury. Było to zapewne cenne doświadczenie dla nas, kształtujące umiejętność współpracy w grupie z osobami o innym wymiarze wrażliwości w pojmowaniu bryły. Nad wszystkim czuwali łódzcy architekci Patrycja Zagozda i Tomasz Jasiak, motywując do wyszukanych rozwiązań i udzielając fachowych wskazówek. Dzięki temu powstały ciekawe makiety z propozycjami uzupełnienia tzw. tkanki śródmiejskiej. Sympatyczna atmosfera warsztatów była ważnym czynnikiem, sprzyjającym pracy i wymianie myśli.

 

tekst, fot., opiekun grupy – Witold Rajczak