Wycieczka do Łodzi – “Szlakiem różnych kultur”

W mijającym tygodniu uczniowie IV klasy odbyli wycieczkę śladami różnych kultur Łodzi. Rano w Soborze św. Aleksandra Newskiego wzięliśmy udział w panichidzie w intencji naszej patronki Katarzyny Kobro i jej najbliższych. To wyjątkowe miejsce, bo tu niegdyś modliła się Katarzyna Kobro, dlatego od wielu już lat regularnie je odwiedzamy, chcąc uczcić pamięć tej ważnej dla nas artystki. Następnie skierowaliśmy się do Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, gdzie wysłuchaliśmy wykładu pana Michała Adamiaka na temat procesu powstawania Łodzi oraz źródeł jej wielokulturowości przed II wojną światową. Tu również rozpoczął się nasz kilkukilometrowy spacer pod opieką pana Adama Sitarka, który opowiadał nam o tragicznych losach łódzkich Żydów w czasie wojny oraz o postaci Marka Edelmana. Przez Park Ocalałych weszliśmy na teren, na którym znajdowało się niegdyś getto. Odnaleźliśmy budynki, które pozostały z tamtego czasu, poznaliśmy historie związanych z nimi ludzi oraz wydarzeń. Wszystkie te miejsca i wysłuchane dziś opowieści złożyły się w ważną lekcję o wartości takich postaw jak otwartość, tolerancja i szacunek.

Tekst: Katarzyna Podsadniak-Golec