Wycieczka do Warszawy

Wtorek 22 października uczniowie III klasy spędzili w Warszawie.
Odwiedziliśmy Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, gdzie zwiedziliśmy przygotowany z okazji jej 70-lecia PLAN FILMOWY, na którym, w otoczeniu wyjątkowej scenografii, kostiumów i rekwizytów, mieliśmy okazję poznać zawody filmowe i najciekawsze procesy produkcji filmowej. Uczestniczyliśmy w projekcji na goglach VR, podczas której mogliśmy przyjrzeć się pracy ekipy i twórców w trakcie przygotowań
do wyjścia na plan i w chwili nagrywania kolejnych ujęć w hali filmowej, poznaliśmy tajniki współpracy reżysera z operatorami, scenografami, kostiumologami i dźwiękowcami.
Szczególnie ważna okazała się część poświęcona obecności dźwięku
w filmie, jego roli, sposobom montowania i wykorzystywania. Poznaliśmy podstawowe elementy składające się na ścieżkę dźwiękową. Analizowaliśmy kadry z filmów, z których wycięto dialogi aktorów
i muzykę, abyśmy mogli skupić się na odgłosach tła i przeanalizować konstrukcję wielu różnych warstw dźwiękowych, jak i bogatego obszaru kreacji dźwięku przestrzennego. Dowiedzieliśmy się, czym są ,,postsynchrony” i ,,setki”, jakie są plusy i minusy tych rozwiązań.
Kwestie scalenia całego obszaru postprodukcji dźwięku w filmie, rozpoczynającego się od importu materiałów audio, poprzez montaż dialogów, nagranie i montaż postsynchronów, atmosfer, efektów synchronicznych oraz muzyki są niezwykle ważne dla uczniów, którzy
już wkrótce będą mogli pracować w powstającym w naszej szkole, dzięki środkom pozyskanym w ramach Programu Grantowego Wena, studiu nagrań. Koordynatorem i pomysłodawcą projektu jest dyrektor naszej szkoły pan Witold Rajczak, nauczyciel podstaw fotografii i filmu.
Odwiedziliśmy również Muzeum Narodowe, gdzie szczególną uwagę poświęciliśmy wystawie czasowej ,,Widoczne niewidoczne” prezentującej sztukę XX wieku. Mieliśmy okazję zobaczyć obrazy m.in. Zdzisława Beksińskiego, Romana Opałki, Bronisława W. Linkego, Ewy Kuryluk, Jana Wydry, Tamary Łempickiej, Jana Cybisa, Kazimierza Mikulskiego, Marii E. Łunkiewicz-Rogoyskiej. Obcowanie ze sztuką współczesną okazało się niezwykle inspirujące i interesujące dla młodzieży, która już za kilka miesięcy będzie podejmowała ważne wybory dotyczące prac dyplomowych oraz wyjedzie na swój pierwszy plener malarski.
K.G.
Zdjęcia: Katarzyna Borkowska