XXVI Ogólnopolski Plener Rysunkowo – Malarski im. Krystyny Drążkiewicz – RYCHWAŁ 2018

Indeks na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu to nagroda dla uczennicy IV klasy – Alicji Domańskiej, która w tym roku reprezentowała naszą szkołę na
XXVI Ogólnopolskim Plenerze Rysunkowo – Malarskim im. Krystyny Drążkiewicz dla Najzdolniejszych Uczniów Najstarszych Klas Liceów Plastycznych RYCHWAŁ 2018.
W Rychwale swe umiejętności malarskie prezentowała też inna czwartoklasistka, Maryna Borowiecka. Ona również pochwalić może się pracami na bardzo wysokim poziomie artystycznym.
Plener organizowany jest przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Stowarzyszenie na rzecz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu
„w Koło sztuki” oraz Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu.
W plenerze brało udział 60 uczniów z 35 średnich szkół plastycznych, zaprezentowano 238 prac malarskich.

tekst:Katarzyna Podsadniak-Golec