XXXVI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny “Moja Przygoda w Muzeum”

Miło nam poinformować, że prace uczennic obecnej klasy IV naszego liceum oraz uczestników ogniska plastycznego “Zostań Młodym Artystą” zostały dostrzeżone i tym samym nagrodzone, wyróżnione oraz zakwalifikowane na pokonkursową wystawę XXXVI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego “Moja przygoda w Muzeum” w Toruniu.

Laureatkami konkursu są uczennice:
Magdalena Maros – nagroda za pracę “Ja muzealna”
Katarzyna Jakubowska – wyróżnienie za pracę “Impresje muzealne z herbatą”
oraz uczestniczki zajęć ogniska plastycznego:
Agata Kaczmarek – wyróżnienie za pracę “Noc Muzeów w aptece”
Ewa Błońska –  kwalifikacja do wystawy – praca “Zegar”.

Nagrodzona została również p. Marzena Sroczyńska-Gudajczyknauczyciel rysunku i malarstwa naszego liceum za krzewienie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką i muzealnictwem.

Poniżej prezentujemy wymienione prace zainspirowane wizytą w Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Dzięki życzliwości dyrektora p. Tomasza Polkowskiego oraz pracowników muzeum, młodzież miała możliwość zwiedzenia wystaw stałych i czasowych.

W zakładce ognisko plastyczne prezentujemy również prace powstałe w maju 2014 r. na zajęciach ogniska plastycznego, które zostały wyróżnione i nagrodzone w XIX edycji zduńskowolskiego konkursu “Moja przygoda w Muzeum”.

Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe w Toruniu we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które objęło honorowy patronat, Gminą Miasta Toruń, Fundacją Bankową im. Leopolda Kronenberga przy Citi Handlowy, Narodowym Bankiem Polskim.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znaleźć można na stronach:
→ www.muzeum.torun.pl/aktualnosci.html
→ www.muzeum.torun.pl/strona-560-wyniki_xxxvi_miedzynarodowego_konkursu.html

Laureatki: Magdalena Maros i p. Marzena Sroczyńska-Gudajczyk zaproszone zostały przez organizatorów na dwudniowy pobyt w Toruniu. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 12 września w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego. Na wystawie zaprezentowanych zostało 250 prac, wybranych z ok. 2300 nadesłanych na konkurs z państw, m. in.: Polski, Serbii, Chin, Czech, Łotwy, Gruzji.

Podczas pobytu w Toruniu laureaci mogli zwiedzić ekspozycje stałe i czasowe Muzeum Okręgowego, wystawy w Domu Eskenów, związane z historią Torunia.

tekst – Marzena Sroczyńska-Gudajczyk
foto – Magdalena Maros i Marzena Sroczyńska-Gudajczyk