Zapraszamy na wystawę online prac uczniów klasy III pt.: „Kompozycje plastyczne zrodzone z inspiracji twórczością Cypriana Kamila Norwida i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”

Zapraszamy do obejrzenia poniżej prezentowanych prac uczniów klasy III pt.:„Kompozycje plastyczne zrodzone z inspiracji twórczością Cypriana Kamila Norwida i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”.
 Wystawa obejmuje wybrane prace, wykonane w technikach rysunkowych i malarskich. Realizacje są efektem pracy zdalnej w zakresie przedmiotu rysunek i malarstwo, wynikają z zainteresowania młodzieży twórczością Artystów.
 W 2021 roku przypada 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida i 100. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
 Prezentowane kompozycje plastyczne są próbą utrwalenia wrażeń wywoływanych przez odbiór  utworów poetyckich i prac plastycznych Artystów. Część prac zawiera bezpośrednie odniesienie do twórczości plastycznej Norwida, bowiem w kompozycje zawierających motyw postaci realizowany z obserwacji natury, uczniowie wprowadzili motywy ze szkicownika Norwida, starając  się odwzorować lub zinterpretować wybrany szkic Mistrza.
 W poszukiwaniu formy i ekspresji danej pracy inspiracją dla uczniów mogło być pojedyncze słowo, całość lub fragment wybranego wiersza Norwida lub Baczyńskiego.
 Wystawa ma na celu przybliżenie idei korespondencji sztuk.
 Prace powstały pod kierunkiem nauczyciela rysunku i malarstwa Marzeny Sroczyńskiej-Gudajczyk.
 
 Kolekcję prac będzie można obejrzeć w oryginale na wystawie zorganizowanej w październiku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.


 Materiały związane z C. K. Norwidem i K. K. Baczyńskim:
 


 Fot. i tekst: Marzena Sroczyńska-Gudajczyk