Zapraszamy na wystawę prac Uczniów „Kompozycje plastyczne zrodzone z inspiracji twórczością C. K. Norwida i K. K. Baczyńskiego” – 1 października

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli serdecznie zaprasza na wystawę prac Uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli pt:„Kompozycje plastyczne zrodzone z inspiracji twórczością Cypriana Kamila Norwida i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”. Otwarcie wystawy odbędzie się 1 października 2021 r. o godz. 15.00 w Galerii MBP w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 12.

Autorami prac są: Agnieszka Kwiecień, Daria Światowa, Natalia Poniatowska, Wiktoria Myszkowska, Wiktoria Marszałkowska, Bartosz Urbaniak, Bartosz Sławski, Maciej Hojnacki, Karolina Gołębiowska, Jakub Zdrojewski, Martyna Krysiak, Natalia Steglińska.
Prace powstały pod kierunkiem nauczyciela rysunku i malarstwa Marzeny Sroczyńskiej-Gudajczyk.

Wystawa obejmuje wybrane prace, wykonane w technikach rysunkowych i malarskich. Realizacje są efektem pracy zdalnej uczniów obecnej klasy IV w zakresie przedmiotu rysunek i malarstwo w ubiegłym roku szkolnym. Wynikają one z zainteresowania młodzieży twórczością Artystów– Poetów. W 2021 roku przypada 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida i 100. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Wydarzenie wpisuje się w obchody jubileuszu 45-lecia Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. K. Kobro w Zduńskiej Woli.
Prezentowane kompozycje plastyczne są próbą utrwalenia wrażeń wywoływanych przez odbiór  utworów poetyckich i prac plastycznych Artystów-Poetów. Część prac zawiera bezpośrednie odniesienie do twórczości plastycznej Norwida. Dostrzec można, że w kompozycje rysunkowe lub malarskie przedstawiające motyw postaci realizowany na bazie obserwacji, uczniowie wprowadzili motywy zaczerpnięte ze szkicownika Norwida. Starali  się odwzorować lub zinterpretować wybrany szkic Mistrza-Norwida.

W poszukiwaniu formy i ekspresji danej pracy inspiracją dla młodych artystów mogło być pojedyncze słowo, całość lub fragment wybranego wiersza Norwida lub Baczyńskiego.

Wystawa ma na celu przybliżenie idei korespondencji sztuk.

Ekspozycja trwać będzie do 3 listopada b.r.


Tekst i projekt plakatu: Marzena Sroczyńska-Gudajczyk