Zarządzenie Nr 8-2019/2020 z dnia 11.03.2020 r. Dyrektora Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli

od 12 do 25 marca zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli zostają odwołane.