„Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”

Projekt stypendialny „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” zakończył się ostatnim spotkaniem podsumowującym to przedsięwzięcie. Spotkanie odbyło się 11 października 2019 r., w Sieradzu.

Wspomniany wyżej projekt, współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020. Objął on najzdolniejszych uczniów szkół w zakresie kształcenia zawodowego. Łącznie w województwie łódzkim przyznano pomoc stypendialną 2821 uczniom, w tym 87 z orzeczoną niepełnosprawnością. Otrzymali oni środki stypendialne odpowiednio w kwocie 6 i 10 tysięcy złotych.

Celem programu było przede wszystkim zwiększenie potencjału uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim, którzy osiągali wysokie wyniki w nauce.
W tym gronie znalazło się siedemnastu naszych uczniów.

Podczas uroczystości podsumowującej projekt, swoje artystyczne dokonania zrealizowane w ramach otrzymanego stypendium zaprezentowali: Paulina Witczak, uczennica kl. IV oraz absolwent Sebastian Zdziebłowski.

Paulina przedstawiła opracowaną autorską kolekcję bielizny. Jak zaznaczyła, projektowanie i realizacja sprawia jej ogromną przyjemność i właśnie w tym kierunku chciałaby nadal rozwijać swoje umiejętności, które w przyszłości wykorzysta w pracy zawodowej.
Dzięki uzyskanemu stypendium, Paulina mogła poszerzyć swój warsztat pracy nie tylko kupując niezbędny do tego sprzęt, ale również wziąć udział w profesjonalnych szkoleniach i kursach z zakresu szycia oraz rysunku żurnalowego, którego podstawy zdobyła w szkole, podczas zajęć z projektowania ubioru pod opieką mgr Ewy Kubalańcy. Cykl w/w szkoleń odbył się w Warszawie.

Dodajmy, że na swoim koncie uczennica ma już przygotowany profesjonalny pokaz mody, który odbył się z początkiem grudnia 2018 roku w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz.

Stypendium uzyskane przez Sebastiana Zdziebłowskiego, pozwoliło mu m.in. na zakup sprzętu fotograficznego, dzięki któremu mógł dokumentować realizowaną przez siebie pracę dyplomową w pracowni ceramiki artystycznej pod opieką mgr Zbigniewa Woźniaka oraz mgr Iwony Niedźwieckiej.
Sebastian to młody, zdolny, nasz zeszłoroczny absolwent, który jest człowiekiem wielu pasji. Jest harcerzem, podróżuje, żegluje ale przede wszystkim potrafi łączyć swoje zainteresowania ze sztuką. W ten właśnie sposób powstała jego praca dyplomowa – ceramiczna mozaika, upamiętniająca zdobycie klasztoru pod Monte Cassino w dniu 18 maja 1944 roku.
Pomysł na realizację dyplomu zrodził się m.in. z jego kilkukrotnego udziału w obchodach upamiętniających to wydarzenie, ale wynikał również z faktu, że pradziadek Sebastiana walczył o to wzgórze.

Co najważniejsze w maju 2019 roku, podczas obchodów uroczystości 75. rocznicy bitwy pod Monte Cassino, w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Rzymie praca Sebastiana została przez niego oficjalnie przekazana na ręce pani konsul.

Wśród prelegentów reprezentujących region, o wystąpienie którego zwrócili się pracownicy Biura Projektu, był również nasz nauczyciel, jeden z opiekunów dydaktycznych stypendystów, pan Marcin Grabia. Zwrócił on uwagę na konieczność wspierania zdolnej młodzieży poprzez takie właśnie projekty, zaznaczając że otrzymane stypendia nie tylko podnoszą prestiż placówki niosąc jednocześnie pomoc materialną, ale poszerzają one możliwości uczniów w wielu innych obszarach, począwszy od nawiązywania nowych, interpersonalnych relacji, które jak w przypadku Sebastiana pozwoliły na prezentację jego pracy poza granicami kraju, aż po przełamywanie własnych słabości, poprzez możliwość prezentowania przez uczniów swoich osiągnięć szerokiemu gronu publiczności. To ważne, gdy w dobie korzystania przez młodzież ze współczesnych technologii, jak np. nieodstępowane na krok telefony komórkowe, potrafimy uczniów aktywizować poza “siecią”.

Obecnie przygotowywana jest II edycja projektu “Zawodowcy w łódzkiem”, która ma objąć ponad 1200 uczniów. Bliższych informacji udzielał będzie pan Grabia.
Sukces tego projektu to przede wszystkim zdolni uczniowie, ich opiekunowie dydaktyczni oraz pracownicy Biura Projektu, koordynujący to przedsięwzięcie.

Liczymy tym samym, że również w tym roku wielu naszych zdolnych uczniów otrzyma stypendia, które pozwolą na ich indywidualny rozwój, a opieka dydaktyczna ze strony nauczycieli po raz kolejny potwierdzi, że nasza szkoła w pełni profesjonalnie przygotowuje do życia młodych adeptów sztuki.

Tekst: MG
Fot: Anna Witczak, Sebastian Zdziebłowski, Marcin Grabia